Deniz Ülke Arıboğan, Sosyal Medya’da ve NTV’de Gündemi Değerlendirdi !

0
397

Deniz Ülke Arıboğan’ın Twitter’daki değerlendirmeleri.

@DenizUlke15 Apr

Akşam gazetesinde Ali Yaşar Sarıbay, Akil insanlar meselesine seviyeli bir eleştiri getirmiş. Böylesini cevaplamaktan memnuniyet duyarız.

@DenizUlke15 Apr

Sarıbay, Entelektüellerin hükümetle ilişki içerisinde olmaları halinde ister istemez yönlendirildiklerini ifade etmiş.

 ‏@DenizUlke15 Apr

Aydın ile iktidar arasındaki ilişki her zaman böyle işlemez. Hükümeti doğruya, iyiye yönlendirmek de bizatihi entelektüllerin görevidir.

@DenizUlke15 Apr

Barış,bir ideal olarak savunulduğu ölçüde entelektüelin, pratikte savunulduğundaysa siyasetçilerin meşguliyet alanıdır.Bazen bu alan kesişir

@DenizUlke15 Apr

Entelektüellerin sırf politika adına 30 yıldır dökülen bu kana, bu tahribata dur deme kararına destek vermesi aydın sorumluluğudur.

@DenizUlke15 Apr

Kan durduktan sonraki tartışmalarda kuşkusuz aydınlar yerini alacaktır. Muhtemelen seçilen akiller, o noktada karşı düşünceleri savunacaktır

@DenizUlke15 Apr

Seçilen heyettekiler farklı referanslarla aynı hedef için, yani kanın durması için yazan çizen insanlar. İslami, hukuki, özgürlük ve haklar+

@DenizUlke15 Apr

Ya da büyüyen Türkiye’nin önünü açma referansları kullananlar var heyette. Herkes farklı kelimelerle aynı dili konuşuyor.Ortak dilimiz insan

@DenizUlke15 Apr

Hükümetin kendi projesi için bazı aydınları alet ettiğini düşünenler; 1- Barışa alet olmanın bir mahzuru yok 2- Barış zaten bizim projemizdi

@DenizUlke15 Apr

Bundan sonra da iyi ve demokratik bir anayasanın hazırlanmasında, toplumsal dokumuzdaki tahribatın onarılmasında aydınlar rol almalıdır