Eğitimciler değişen eğitimi ve dönüşen okulları konuştu. İstanbul Erkek Liseliler Eğitim Vakfı’nın (İELEV), 35’inci kuruluş yılı etkinlikleri kapsamında ‘Eğitimde İnovasyon Zirvesi’ düzenlendi. Zirve, İELEV Özel 125’inci Yıl Yerleşkesi’nde 23 Aralık Cumartesi günü yapıldı. Etkinliğin bu yılki teması ‘Değişen Eğitim, Dönüşen Okullar’ oldu. Etkinlik, İELEV Akademik Kurul Başkanı Prof. Dr. Erhan Erkut’un moderatörlüğünü üstlendiği, Prof. Dr. Deniz Ülke Arıboğan, Prof. Dr. Kemal Sayar ve Ali Koç’un konuşmacı olarak katıldığı panelle başladı. Panelde küreselleşmenin ve teknoloji gelişiminin eğitim üzerindeki etkileri tartışıldı. İnternetin gelişimiyle öğrenme ağlarının kullanılabildiği, okulsuz eğitimin en mümkün olduğu bir dönemde olduğumuz, özellikle küreselleşmeye kendini kaptıran ülkelerde, gençlerin ahlak ve etik çerçevelerini tanımlayamadıkları, empati, insana ve doğaya sevgi, farklılıklara saygı, hoşgörü gibi değerlerin ve kültürel eğitimin teknoloji üzerinden verilemediği üzerinde duruldu. Bu noktada, soru soran, sorgulayan, hayal kuran, teknolojiyi doğru kullanan nesiller yetiştirmek için öğretmen eğitimine verilen önemin artırılması gerektiği belirtildi. Eş zamanlı oturumlarla devam eden zirvede, 25 eğitimci çeşitli branşlarda, yoğun ilgi gören 8 atölye çalışması ve 18 sunum yaptı.