Deniz Ülke Arıboğan, Başbakan Erdoğan’ın ibadethane açıklamalarını değerlendirdi !

0
417
Twitter-Deniz-Ülke

Deniz Ülke Arıboğan’ın Başbakan Erdoğan’ın ibadethane açıklamalarını değerlendirdiği twitleri ;

Başbakan Erdoğan’ın “başka inançların aslında ne olduğu”konusundaki ifadeleri yanlış.Dinlerüstü bir kurum olarak karar merci mi başbakanlık?

Bir yerin ibadethane olup olmadığına o inancın sahipleri mi, yoksa ona dışarıdan bakan insanlar ya da siyaset mi karar verir?

Devletin ve devletadamlarının görevi inançlara eşit mesafede kalmak ve bunlar hakkında sorgulamaya girmemektir.Neye inandığını inanan bilir.

Zamanın ruhu dünya çapında mezhepsel kimlikleri çatışma alanı haline getiriyor. Başkasının mezhebine kendi mezhebimiz gibi sahip çıkmalıyız.

Zamanın ruhu itibariyle mezhepler inanca dair olmaktan çıkarılıp siyasete dair hale getirilecek. Dünya çapında bir eğilim bu.Bilgelik lazım!